Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.absolutnispani.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami upravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich úpravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která zákazník uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu ( k fakturaci) a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Prodávající

Internetový obchod Absolutnispani.cz provozuje firma
AEP s.r.o.
Tř. T. Bati 1039
760 01 ZLÍN
IČO:25579436
DIČ:CZ25579436

Kupující

Koncový spotřebitel – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
 

Cena zboží Cena zboží v internetovém obchodě je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.

Změna ceny zboží v internetovém obchodě nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Prostředky komunikace Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména e-mail a telefon.

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu: bez udání důvodu, zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Platební podmínky / platba předem na účet

Při atypických rozměrech matrací si prodávající vyhrazuje právo platby převodem předem na účet (zvolte platba převodem) nebo min. 50% zálohy předem s doplatkem při převzetí zboží (zvolte platba na dobírku a automaticky obdržíte zálohovou fakturu). U objednávek s vyšší cenou si prodávající vyhrazuje právo platby předem nebo zálohy dle individuálního posouzení.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. matrace s atypickým rozměrem), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

CENA ZA DOPRAVU:

Na všechny matrace je cena za dopravu při platbě předem zcela ZDARMA!
Při platbě na dobírku u matrací účtujeme poplatek ve výši 149.-Kč

Doprava ZDARMA se nevztahuje na ostatní zboží (napři, osušky, ručníky, povlečení atd.)

Zboží zasíláme vždy na dobírku - poplatek za dobírkovné účtujeme 80,- Kč (nevztahuje se na matrace).

U nábytku je poplatek za dopravu 180,- Kč.

* Výrobce matrací si vyhrazuje právo na změnu barvy pěn u matrací, a zároveň zaručuje stejnou kvalitu a vlastnosti použitých pěn.

Prošitý potah - nový materiál! Prošitý potah nyní vyrábíme bez okrajového lemu, potah je pak stabilnější a lépe drží na matraci.


Kvalitní anatomický polštářek ZDARMA


Doprava matrace až domů ZDARMA


 

Kategorie zboží

Velikosti matrací

Mohlo by vás zajímat

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies. Rozumím