Reklamační řád


Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy § 19 odst.3, §24 odst.7t) zákona č.634/1992, o ochraně spotřebitele, §122, § 622 odst. 2 zákona č. 40/1964, Sb., občanský zákoník, nález ÚS 2983/08. Na zboží zakoupené po 1.1.2014 se vztahuje NOZ zákon č. 89/12 Sb.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky 605 315 222 nebo e-mailem info@absolutnispani.cz nebo písemně na adresu AEP s.r.o., Tř. T. Bati 1039, 760 01 Zlín
2. Po předchozí komunikaci zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu - bez dobírky !!!
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

4. V případě, že vada bude opravitelná, bude provedena její oprava. V opačném případě Vám bude nabídnuto nové zboží a nebo vrácena příslušná částka.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu s veškerým příslušenstvím (dárkem) poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení zboží a jeho kontrole, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem (bankovním převodem, složenkou a podobně). Pokud po domluvě bude přepravu zajišťovat prodávající, budou z vrácené částky odečteny náklady na přepravu. Lhůta pro odstoupení běží od okamžiku převzetí zboží spotřebitelem do okamžiku doručení jeho odstoupení od smlouvy prodávajícímu (tzn., že 14 den od převzetí zboží musí mít prodávající Vaše odstoupení, resp. odstoupení musí být ve sféře jeho vlivu - např. bylo mu doručeno oznámení pošty o uložení zásilky).

V případě odstoupení od kupní smlouvy je nutné dodržet tyto podmínky:

- odeslání písemného odstoupení na info@absolutnispani.cz

- požadavek na formu vrácení Vámi zaplacené částky

- kopii kupní smlouvy tedy fakturu, případně objednávku

                             

                                             Reklamační list

 

Reklamující:

Jméno: ..................................................................

Adresa: .................................................................

Telefon: .................................................................

Eamil: ....................................................................

Dodavatel:

AEP s.r.o.

Tř. T. Bati 1039

760 01 Zlín

Číslo faktury / objednávky .......................... Datum prodeje .......................

Popis závady ...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

Oprava .................      Výměna ......................

                                                                                                  ....................................................

                                                                                                  Datum a podpis reklamujícího

 

 

AEP s.r.o., Tř. T. Bati 1039, 760 01 Zlín, Tel: 605 315 222, info@absolutnispani.cz

IČ: 25579436   DIČ:CZ25579436

 

Závěrečná ustanovení:                                                         

 V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.                


Kvalitní anatomický polštářek ZDARMA


Doprava matrace až domů ZDARMA


 

Kategorie zboží

Velikosti matrací

Mohlo by vás zajímat

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies. Rozumím